Prospects for new houses.
DnB NOR Eiendom NYBYGG

DnB NOR Eiendom NYBYGG

DnB NOR Eiendom NYBYGG

DnB NOR Eiendom NYBYGG

DnB NOR Eiendom NYBYGG

DnB NOR Eiendom NYBYGG

Mainstream prospects: guidelines for real estate agents and photographers.
DnB NOR Eiendom mainstream guidelines

DnB NOR Eiendom Nybygg og MAL til DnB NOR Eiendom mainstream boligprospekter
Oppgaven var å gi et felles utrykk til alle prospekter av utbyggere hvor DnB NOR Eiendom Nybygg tar markedsføringsrollen. Visuell og kommunikativ form av prospektet er utviklet spesielt til nybyggsprosjekter, noe som krever mer plass til tekst enn vanlige mainstreamprospekter, og derfor har prospektet form som et arkitekturmagasin. Prospektets innholdsmessige og visuelle form følger en bestemt mal som gjør det enkelt å tilpasse den til diverse prosjektstørrelser. 

Mainstream prospect eksempel
DnB NOR Eiendom mainstream boligprospekt

DnB NOR Eiendom mainstream boligprospekt

DnB NOR Eiendom mainstream boligprospekt